Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z witryny Parkuj i lec. Jeżeli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Polityka prywatności

Serwisu internetowego parkujilec.pl

 

 

§1 Postanowienia ogólne

 

Niniejszy dokument stanowiący załącznik do regulaminu Serwisu internetowego działającego pod adresem http://parkujilec.pl określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Usługobiorców oraz zasady stosowania plików „Cookies”.

Administratorem danych osobowych Usługobiorców w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Usługodawca tj. firma BPA Polska z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim 05-102 przy ulicy Fortecznej 25, NIP: 9522007997, REGON: 146473923, tel.: +48 881 66 77 88, adres poczty elektronicznej: bok@parkujilec.pl.

Usługodawca przestrzega zasad ochrony danych osobowych Usługobiorców przewidzianych Ustawą o ochronie danych osobowych.

Usługobiorca korzystając z usług dostępnych w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie przewidzianym w niniejszym dokumencie dla potrzeb świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zbiory danych osobowych Usługobiorców zgłoszone są do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Usługodawca stosuje środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dostęp do danych osobowych Usługobiorcy posiada Usługodawca na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie oraz podmioty za pomocą, których Usługobiorca dokonuje płatności, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoim regulaminami.

 

 

§2 Zakres i cel zbierania danych osobowych

 

Politykę prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z usług dostępnych w Serwisie oraz w celach księgowych tj. :

wypełnienia Formularza rezerwacji,

zawarcia umowy rezerwacji,

wystawienia faktury VAT,

realizacji usługi „Newsletter”,

Usługodawca zbiera oraz przetwarza następujące dane Usługobiorców:

imię i nazwisko,

adres zamieszkania (adres siedziby),

numer identyfikacji podatkowej (NIP),

adres poczty elektronicznej (e-mail),

numer telefonu,

numer rejestracyjny pojazdu.

Usługodawca oświadcza, iż podanie powyższych danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne ale niezbędne do pełnej realizacji usług przez Usługodawcę.

 

 

§3 Polityka „Cookies”

 

Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na urządzeniu Usługobiorcy za pomocą którego łączy się z Serwisem. Usługodawca wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę. Pliki Cookies stosowane przez Usługodawcę nie zbierają danych osobowych Usługobiorcy.

Pliki Cookies pozwalają Usługodawcy na dostosowanie i optymalizację Serwisu dla potrzeb Usługobiorców, tworzenie statystyk odsłon Serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu. Pliki Cookies mogą posłużyć także do identyfikacji Usługobiorcy w sieciach reklamowych w celu dostosowania wyświetlanych reklam do jego preferencji i ustawień.

Usługobiorca w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może ustalić tryb postępowania z plikami Cookies, skasować pliki Cookies pochodzące z Serwisu lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na swoim urządzeniu.

Zablokowanie przez Usługobiorcę możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Usługobiorcy korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.

 

 

§4 Prawa i obowiązki

 

Usługodawca ma prawo do przekazania wybranych informacji dotyczących Usługobiorców organom władzy bądź osobą trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz uzupełniania a także prawo do żądania ich usunięcia bądź zaprzestania przetwarzania. W celu realizacji swoich praw Usługobiorca może przesłać stosowaną wiadomość na adres siedziby Usługodawcy lub adres poczty elektronicznej bok@parkujilec.pl.

Żądanie usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania może skutkować brakiem możliwości realizacji usług przez Usługodawcę.

500 000

Zadowolonych klientów

Rewelacyjnie niskie ceny – kolejna doba rozpoczyna się nawet od 5 zł,

Zapisz się na Newsletter

Zapisz się do Newslettera i otrzymuj informacje o wszystkich promocjach Parkuj i Leć!